استیگماتا

پنجاه وهفت قطعه در رثای شعر و همه چیز

م.ع.سبحاني

چاپ اول: نشر مهری، لندن: ۱۳۹۹

شابک: 978-1-914165-99-3

مشخصات نشر: نشر مهری. ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۸۲ ص.: غیر مصور.

موضوع: شعر معاصر فارسی.

استیگماتا... پنجاه وهفت قطعه در رثای شعر و همه چیز

£9.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.