دیرمات

سعید‭ ‬منافی

۱۳۲ صفحه

 

 

از متن کتاب:

 

زندگی‭ ‬تو‭ ‬کلمه‭ ‬کم‭ ‬ندارد٬‭ ‬زن‭ ‬کم‭ ‬دارد‭. ‬زندگی‭ ‬تو٬‭ ‬زندگی‭ ‬کم‭ ‬دارد‭. ‬زن‌ها‭ ‬می‌آفرینند‭ ‬فراموش‭ ‬کرده‌ای؟‭ ‬همیشه‭ ‬آفریدگار‭ ‬قدرتش‭ ‬می‌چربد‭. ‬مجسمه‌های‭ ‬بهترین‭ ‬مجسمه‌سازان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬نتوانسته‌اند‭ ‬پیر‭ ‬شوند‭ ‬اما‭ ‬نوزادانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورند‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬می‌میرند‭. ‬دل‌خوش‭ ‬شده‌ای‭ ‬به‭ ‬آلتت‭. ‬باوری‭ ‬که‭ ‬خدا‭ ‬با‭ ‬چیزی‭ ‬شبیه‭ ‬شیپور٬‭ ‬روح‭ ‬دمیده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کالبد‭ ‬گل‭. ‬آلت‭ ‬تو‭ ‬شیپور‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نشانه‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬خدایان‭ ‬خصلتی‭ ‬مردانه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬به‭ ‬دنیا‭ ‬می‌آورد‭. ‬شاید‭ ‬رسم‭ ‬بندگی‭ ‬بلد‭ ‬نبودی‭. ‬خودت‭ ‬را‭ ‬گرفتار‭ ‬عشق‭ ‬کرده‭ ‬بودی‭ ‬اما‭ ‬واقعا‭ ‬عشق‭ ‬کلاهی‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬سر‭ ‬گذاشتنِ‭ ‬بندگی‭ ‬و‭ ‬بندگی‭ ‬کردن‭. ‬مردانی‭ ‬که‭ ‬رسم‭ ‬بندگی‭ ‬نمی‌دانند‭ ‬مثل‭ ‬تو‭ ‬می‌شوند‭. ‬شاید‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬تغییر‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭. ‬زود‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭. ‬زنان‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬در‭ ‬خدایی‌بازی‭ ‬شعورمندانه‭ ‬بازی‭ ‬کنند‭. ‬تو‭ ‬پیرتر‭ ‬می‌شوی‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬کنار‭ ‬خواهی‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شیپور‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کند‭. ‬هیچ‭ ‬مرد‭ ‬بیرونی‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬لحظه‭ ‬نتوانسته‭ ‬زنی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند‭. ‬مردها‭ ‬خانه‌ساز‭ ‬هستند‭ ‬همینِ‭ ‬خالی‭. ‬زندگی‭ ‬تو‭ ‬زن‭ ‬کم‭ ‬دارد‭ ‬همینِ‭ ‬پُر‭.‬

 

 

دیرمات

£10.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.