زندگی امن درکنار میدان مین.

نویسنده: عیسی بازیار.

چاپ اول: ۱۳۹۹، نشر مهری. 

شابک: ISBN: 978-1-64945-735-6

مشخصات نشر: نشر مهری.

۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۹ شمسی.

مشخصات ظاهری: ۳۲ ص. مصور

ــــــــــ

 

کودکان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬قربانیان‭ ‬انفجار‭ ‬مین‌ها‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬هستند،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬آگاهی‌رسانی‭ ‬از‭ ‬خطرات‭ ‬مین‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬قربانی‭ ‬شدن‭ ‬کودکان‭ ‬جلوگیری‭ ‬کند‭.‬

با‭ ‬آرزوی‭ ‬جهانی‭ ‬پاک‭ ‬وعاری‭ ‬از‭ ‬مین‭ ‬برای‭ ‬کودکان‭ ‬

 

زندگی امن درکنار میدان مین

£8.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.