فصل‌نامه فرهنگی‌-هنری آنگاه

شماره سه – پیکان ، رفاقت پنجاه ساله

 • فصلنامه‌ای برای تمام فصول «آنگاه» مجله‌ای فرهنگی هنری است که هر شماره‌ی آن به یک موضوع اختصاص دارد. «آنگاه» می‌کوشد با بهره‌گیری از چهره‌های برجسته‌ و نویسندگان رشته‌های گوناگون نگاهی همه‌جانبه به سوژه‌های خود داشته باشد. آنگاه می‌خواهد حدفاصل «مجله» و «کتاب» باشد؛ امتداد سنتی که ماحصلش مجله‌هایی بودند که به جای فراموش شدن، در کتابخانه‌ی علاقه‌مندانشان ماندگار شدند

فصل‌نامه فرهنگی‌-هنری آنگاه- شماره سه – پیکان ، رفاقت پنجاه ساله

£8.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.