لبخند از پشت سیم خاردار -

داستانک‌های علیرضا رضایی -

به کوشش: هوشنگ اسدی -

نشر مهری: لندن ۲۰۱۹ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری:۴۰۴ ص.: غیر مصور.

موضوع: طنز فارسی. داستان کوتاه

 

 

لبخند از پشت سیم خاردار --- داستانک‌های علیرضا رضایی

£18.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.