مالا

خاطرات زندان

نویسنده: محمد خوش‌ذوق

 

مالا،‭ ‬یاد‭ ‬نوشته‌های‭ ‬محمد‭ ‬خوش‌ذوق‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬نوجوانی‭ ‬و‭ ‬جوانی،‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‌ها،‭ ‬سپس‭ ‬گذراندن‭ ‬دوره‭ ‬سربازی،‭ ‬استخدام‭ ‬در‭ ‬اداره‌ی‭ ‬بندر‭ ‬و‭ ‬کشتیرانی‭ ‬بندر‭ ‬انزلی،‭ ‬اعتصاب‌های‭ ‬کارگری،‭ ‬کاندیدا‭ ‬شدن‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریک‌های‭ ‬فدایی‭ ‬خلق،‭ ‬دوره‭ ‬اول‭ ‬مجلس‭ ‬سال‭ ‬۵‮٨‬،‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬تبعید‭ ‬و‭ ‬اخراج‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دستگیری‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬حبس‭ ‬طولانی‭ ‬مدتش‭ ‬در‭ ‬زندان‌های‭ ‬تهران،‭ ‬چالوس،‭ ‬انزلی‭ ‬و‭ ‬رشت‭ ‬و‭ ‬جاهای‭ ‬دیگر،‭ ‬که‭ ‬مدت‭ ‬یازده‭ ‬سال‭ ‬طول‭ ‬می‌کشد‭.‬

 

مالا

£24.99Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.