محرمانه‌های‌رستوران‌داری

آنتونی بوردن

برگردان: عاطفه هاشمی

از (Kitchen Confidential (Anthony Bourdain

ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی جلد: کارگاه نشر دانوب آبی

چاپ اول: 1399
شابک: 3-491-63625-1-978
مشخصات نشر: نشر دانوب آبی: استانبول ۲۰۲۰ میلادی/۱۳۹۸ شمسی.

مشخصات ظاهری: 458 ص.: غیرمصور.
موضوع: خاطرات. آشپزی

‌محرمانه‌های ‌رستوران‌داری

£25.00Price
  app-on-app-store.png
  get-it-on-google-play.png

  Contact

  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • https://www.instagram.com/mehripubli

  © 2011- 2021 Mehri Publication Ltd. Registered number: 10972087 England.